Αυτοκριτική

Αυτοκριτική – Δύσκολο μεν, αναγκαίο δε…

Αυτοκριτική, δύσκολο εγχείρημα και με αμφίβολα αποτελέσματα… Οι άνθρωποι είμαστε τα προνομιούχα όντα αυτού του πλανήτη με την αυξημένη νοημοσύνη την ελεύθερη βούληση την δυνατότητα κρίσεων και συγκρίσεων σχεδόν στο  …