Μυθος στο Γουδι

Ο Μύθος στο Γουδί

Παντού υπάρχει ένας Μύθος, λέει η διαφήμιση, μα στην περίπτωση μας ο Μύθος στο Γουδί βρίσκεται. Συγκεκριμένα, στην πλατεία του Αγίου Θωμά στο Γουδί (ή Γουδή κατά το νεότερο) και …