Το Χρέος της Ελλάδας

Ατέλειωτη συζήτηση για το χρέος της Ελλάδας. Τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων. Θα μπορούσαμε να το συνοψίσουμε ως εξής: Εγώ χρωστάω, εσύ χρωστάς, αυτός χρωστάει! Εμείς χρωστάμε, εσείς …