Διατροφη και Ηθικη

Διατροφή και ηθική (vegans και θάνατος)

Έχουμε συγχύσει έννοιες και φιλοσοφίες. Έχουμε δημιουργήσει κόμπλεξ, στρατόπεδα και πολέμους στο όνομα της ηθικής και της αγάπης. Διατροφή και ηθική, έννοιες που μπορούν να συνυπάρξουν; Για πόσους θανάτους ευθύνεται …