Στον ειδικό

Επίσκεψη στον ειδικό

Επίσκεψη στον ειδικό Είμαι καθισμένος απέναντι του και τον κοιτάω στα μάτια. Με κοιτάει και αυτός… Κάνει τις ίδιες κινήσεις όπως και στις προηγούμενες επισκέψεις. Σκύβει, με κοιτάει, σκύβει και …