Τι είναι το bullying

Τι είναι το “bullying” – Η πραγματική του σημασία

Τι είναι το bullying? Κάποιος είναι θύμα εκφοβισμού (bullying) όταν εκτίθεται επανειλημμένα για ένα χρονικό διάστημα σε αρνητικές ενέργειες που εκτελούνται από έναν ή περισσότερους ανθρώπους. Μία ενέργεια θεωρείται αρνητική …