μεγαλύτερη λέξη του κόσμου

Η μεγαλύτερη λέξη του κόσμου

Ποια είναι η μεγαλύτερη λέξη του κόσμου; …και βασικά ποιος μπορεί να την χρησιμοποιεί την εποχή που κάνουμε σύντμηση ακόμα και της λέξης “τίποτα” σε “τπτ” ή ακόμα καλύτερα “tpt”. …

περισσότερα