έχει αγώνα σήμερα

Έχει αγώνα σήμερα!

Όλη η Ελλάδα σήμερα ζει στους ρυθμούς… Για πες; Ποιους ρυθμούς; Τι νομίζεις ότι θα έγραφα παρακάτω; Έχει αγώνα σήμερα! Μήπως νόμιζες ότι θα σου γράψω πως ζει στους ρυθμούς …