πολύ ωραία κηδεία

Να δεις χορό ο μακαρίτης!

Ένα από τα πιο παράδοξα μα και στάνταρ σχόλια μετά από κηδεία είναι το “Πολύ ωραία κηδεία!” και συνήθως λέγεται από γιαγιάδες ή και παππούδες που έχουν την ανάλογη εμπειρία… …

περισσότερα